Structuur

Organigram SPORTFOCUS vzwTaakomschrijving:

Voorzitter:

  1. dagelijkse en algehele leiding van de vzw
  2. verantwoordelijk voor de algehele coördinatie

Secretaris:

  1. documenteren en archiveren van bestuurlijke stukken
  2. agenda samenstellen voor vergaderingen
  3. post rubriceren en verspreiden

Penningmeester:

  1. voeren van een correcte boekhouding van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging
  2. tijdig betalen van alle rekeningen
  3. opstellen van de jaarlijkse begroting en financieel jaarverslag

Bestuurslid:

  • personeels aangelegenheden, vrijwilligers en vervanging van lesgevers
  • subsidie verantwoordelijke


© 2020 SportFocus vzw Privacy policy - Cookie policy Ontwikkeling UNEEK Concepts